Mänttä - Valkoinen Talo   retkella   elias paatti   Hallituksen jäseniä
facebook

Diabetes-, hengitys-, psoriasis-, reumayhdistyksen ja näkövammaisten jäsen:

Tule kuuntelemaan/ keskustelemaan potilasasiamies Sanna Siltalan luennolle ti 13.11. klo 18 Sarapihan ruokala, Mänttä!

”Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Tiedottamis- ja neuvontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen muistutuksen tekemisessä.”

Tervetuloa!